Jak przygotować się do badania?

Jak przygotować się do badania??

Należy zabrać ze sobą:
• Skierowanie na badanie (jeśli zostało wydane)
• Dowód osobisty
• Prawo jazdy
• Okulary (jeśli są używane)

Należy być zdrowym, sprawnym i wypoczętym oraz nie spożywać alkoholu minimum przez 24 godziny.


Jak wygląda badanie w zakresie psychologii transportu?

Badania przeprowadzane są indywidualnie lub grupowo i obejmują:
• Ocenę sprawności intelektualnej i procesów poznawczych
• Badanie osobowości, dojrzałości społecznej oraz funkcjonowania w sytuacjach trudnych
• Ocenę sprawności psychomotorycznej
• Indywidualną rozmowę z psychologiem


Jak wygląda badanie do pozwolenia na broń?

Badania obejmuje:
• Ocenę poziomu umysłowego
• Ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
• Ocenę dojrzałości społecznej i emocjonalnej
• Indywidualną rozmowę z psychologiemIstotne akty prawne