Badania kierowców

• Kierowców zawodowych (B, C, C+E, D, D+E)
• Kandydatów na kierowców
• Kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów przewożących wartości pieniężne
• Kierowców pojazdów służbowych
• Instruktorów/egzaminatorów nauki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy
• Kandydatów na instruktorów/egzaminatorów nauki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy
• Taksówkarzy
• Osób ubiegających się o przywrócenie prawa jazdy cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
• Uczestników wypadku drogowego w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń
• Osób prowadzących pojazd po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
• Osób, które przekroczyły liczbę 24 punktów karnych
• Osób, które w okresie próbnym popełniły min. 2 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
• Osób, u których lekarz stwierdził możliwość istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem